Matematikkoppgaver i Scratch

Den siste tiden har jeg publisert en rekke undervisningsopplegg som kombinerer matematikk og programmering i Scratch. Dette for å vise at mye interessant matematikk kan løses i enkle, blokkbaserte program som Scratch og Snap, og ikke nødvendigvis må løses i tekstbaserte program som Python og JavaScript.

Jeg har laget oppleggene for å vise matematikklærere som er redde for sette i gang med programmering, ikke må kaste seg ut på tekstbasert programmering i avanserte språk bare fordi enkelte programmere, lærebokforfattere og «bedre-vitere» uttaler seg at det er bare tekstbasert programmering som er løsningen.

Noen av oppleggene er tenkt brukt på barnetrinnet, mens andre er tenkt brukt på ungdomstrinnet. Likevel er det ingenting i veien for å bruke dem om en annen. Har også hatt kontakt med lærere på VGS som synes oppgavene er kjekke og passer inn der også. Nivået på elevene er selvfølgelig avgjørende.

Antall oppgaver: 23

Navn: Kalkulator
Passer for: Mellomtrinnet, Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Enkel
Lag en enkel kalkulator som regner de fire regneartene. Her brukes variabler og operatorer på en enkelt og oversiktlig måte. Dette er en fin innføring i bruk av operatorer.
https://espenec.wordpress.com/2020/07/30/lag-en-enkel-kalkulator-i-scratch/

Navn: Tegne geometriske figurer
Passer for: Mellomtrinnet
Vanskegrad: Enkel
Tegn og lek med ulike geometriske figurer i Scratch. Her brukes løkker og vinkler, og opplegget kan godt utvides til arbeid med funksjoner.
https://espenec.wordpress.com/2017/02/24/geometri-og-scratch/

Navn: Scratch og datasett
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Tegn geometriske figurer og bokstaver ved å bruke lister og datasett i Scratch. Oppgaven fungerer best som paroppgave.
https://espenec.wordpress.com/2020/01/02/undervisningsopplegg-scratch-og-datasett/

Navn: Tverrsum i tallgrupper
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Hvor mange tall med inntil 4 siffer kan ha tverrsummen 12? En åpen oppgave, som har mange muligheter om en lager et dataprogram som løser oppgaven. Her brukes variabler, operatorer og løkker.
https://espenec.wordpress.com/2020/07/30/finn-tverrsummer-i-tallgrupper/

Navn: Summen av påfølgende tall
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
En oppgave fra Mattelist som er utvidet til å fungere som dataprogram. Er summen av 3 etterfølgende tall alltid delelig med 3, summen av 8 med 8 osv? God trening i bruk av variabler, løkker, tester og operatorer.
https://espenec.wordpress.com/2020/08/13/undervisningsopplegg-summen-av-pafolgende-tall/

Navn: Er tallet mitt en primtall?
Passer for: Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
I denne oppgaven legger en inn et tall, og programmet returnerer om tallet er et partall. God trening i bruk av variabler, operatorer, vilkår og løkker.
https://espenec.wordpress.com/2020/08/17/undervisningsopplegg-er-tallet-mitt-et-primtall/

Navn: Finn primtallene
Passer for: Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vgs
I denne oppgaven angir en et tall, og en leter etter primtall opp til dette tallet. Programmet returnerer en liste med primtall.
https://espenec.wordpress.com/2020/08/18/undervisningsopplegg-finn-primtalene/

Navn: Tall på utvidet form
Passer for: Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
I denne oppgaven oppgir brukeren et tall, og tallet returneres i en liste på utvidet form. God trening i problemløsning og bruk av ulike operatorer.
https://espenec.wordpress.com/2021/02/22/undervisningsopplegg-scratch-tall-pa-utvidet-form/

Navn: Litt geometri med Scratch
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middel, vanskelig
I denne oppgaven skal vi se på bruken av stempel i Scratch, og plassere geometriske figurer i mønstre rundt på skjermen. God trening i grunnleggende geometri, løkker og funksjoner.
https://espenec.wordpress.com/2021/02/09/undervisningsopplegg-litt-geometri-med-scratch/

Navn: Renteberegning
Passer for: Ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels, Vanskelig
I denne oppgaven begynner en enkelt med å regne ut renten av et innskudd i løpet av et år, for så å regne ut renter over flere år. Bruk av løkker, variabler og lister.
https://espenec.wordpress.com/2021/02/04/undervisningsopplegg-scratch-renteberegning/

Navn: Prosentregning
Passer for: Mellomtrinnet
Vanskegrad: Middels
I denne oppgaven skal elevene lage en enkel kalkulator som regner med prosent. Legg inn prisen på en vare og prosenten, og programmet regner ut. Lett å bygge ut til andre prosentberegninger.
https://espenec.wordpress.com/2021/01/26/undervisningsopplegg-prosentregning-i-scratch/


Navn: Tegne snøfnugg i Scratch
Passer for: Mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Kjempeartig prosjekt i matematikk og kunst og håndverk, hvor en bruker tegneverktøyet i Scratch til å tegne en arm i en snøfnugg og deretter gjenta flere ganger. Spennende om du har mulighet til å 3D printe etterpå. God trening i algoritmisk tenkning og i effektivisering av kode.
https://espenec.wordpress.com/2020/11/29/undervisningsopplegg-tegne-snofnugg-i-scratch/

Navn: Stjerner i Scratch
Passer for: Mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Artig prosjekt innen geometri hvor en undersøker hvordan ulike stjerner er satt sammen. Se på sammenhengen mellom vinkler og antall armer. Spesielt artig om du har tilgang på f.eks vinylkutter eller 3D printer til produksjon etterpå. God trening i algoritmisk tenkning og feilsøking.
https://espenec.wordpress.com/2020/11/04/undervisningsopplegg-om-scratch-og-matematiske-stjerner/

Navn: Primtallsfaktorisering
Passer for: Ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Vanskelig
Spennende og vanskelig der en ser på faktorisering av tall. Avansert bruk av variabler, operatorer og løkker for å løse en matematisk utfordring som er som skapt for datamaskiner. Mestringsfølelsen er stor, når programmet fungerer.
https://espenec.wordpress.com/2020/09/07/undervisningsopplegg-primtallsfaktorisering-i-scratch/

Navn: Ulike R-tall gir ulike scenarier
Passer for: Ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Spennende og visuelt prosjekt som ser på smittespredning med ulike R-tall. Middels avansert bruk av variabler, operatorer, løkker og funksjoner viser hvordan programmering kan brukes i helse og samfunnskritiske operasjoner.

https://espenec.wordpress.com/2021/04/13/undervisningsopplegg-i-scratch-ulike-r-tall-gir-ulike-scenarier/

Navn: Koronatesting
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels, vanskelig

Spennende og visuelt prosjekt som visualiserer koronatestingen i Norge siden koronaepidemien kom til landet. Den bruker reelle datasett og presenterer dem som stolper. Middels avansert bruk av variabler, lister, operatorer, løkker og funksjoner viser hvordan programmering kan brukes i helse og samfunnskritiske operasjoner.

https://espensklasserom.com/2021/04/25/undervisningsopplegg-i-scratch-koronatesting/

Navn: Regnekraft i Scratch
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Prosjekt som foretar en større mengde utregninger for å vise regnekraften i Scratch. Arbeider med en gitt tallrekke, fra 1 til angitt tall og sorterer og analyserer tallrekken, før den foretar en serie matematiske beregninger.

https://espensklasserom.com/2021/05/15/undervisningsopplegg-regnekraft-i-scratch/

Navn: Tall-lek
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Lett, middel
Prosjekt som benytter halveringsprinsippet i jakten på ukjente tall. Her skal både brukeren teste seg mot datamaskinen, og datamaskinen teste seg mot brukeren.

https://espensklasserom.com/2021/09/19/undervisningsopplegg-tallek/

Navn: vei-fart-tid
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Undervisningsopplegg som tar for seg vei-fart-tid trekanten for å arbeide med vei-fart og tid.
https://espensklasserom.com/2021/10/03/undervisningsopplegg-i-scratch-vei-fart-tid/

Navn: Reaksjonstid
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Undervisningsopplegg som registrerer reaksjonstid, legger i lister og bearbeider dem der senere for å finne ulike sentralmål.
https://espensklasserom.com/2021/11/02/undervisningsopplegg-i-scratch-reaksjonstid/

Navn: Kalkulator for omregning av temperaturer
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Undervisningsopplegg hvor du lager en kalkulator som regner om temperaturer mellom Kelvin, Celsius og Fahrenheit.
https://espensklasserom.com/2021/11/08/undervisningsopplegg-i-scratch-omgjoring-av-temperaturer/

Navn: Shakespeares ape
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Har du hørt setningen om «at hvis en ape trykker tilfeldig på en skrivemaskin over et uendelig langt tidsrom, vil den nesten helt sikkert inntaste eller forfatte en gitt tekst, for eksempel William Shakespeares komplette verker..» Kan dette stemme? Og hvor lang tid kan det ta? La oss lage et matematisk forsøk på dette.
https://espensklasserom.com/2021/11/10/undervisningsopplegg-i-scratch-shakespears-ape/

Navn: Høstspill i Scratch
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Lett/Middels
Dette høstspillet viser hvordan en kan lage spill i Scratch, og samtidig trene på algoritmisk tenkning og ikke minst bruk av variabler i dataspill. Enkelt å komme i gang, men mange muligheter for utvidelse.
https://espensklasserom.com/2021/10/11/hostspill-i-scratch/

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: