Matematikkoppgaver i Scratch

Den siste tiden har jeg publisert en rekke undervisningsopplegg som kombinerer matematikk og programmering i Scratch. Dette for å vise at mye interessant matematikk kan løses i enkle, blokkbaserte program som Scratch og Snap, og ikke nødvendigvis må løses i tekstbaserte program som Python og JavaScript.

Jeg har laget oppleggene for å vise matematikklærere som er redde for sette i gang med programmering, ikke må kaste seg ut på tekstbasert programmering i avanserte språk bare fordi enkelte programmere, lærebokforfattere og «bedre-vitere» uttaler seg at det er bare tekstbasert programmering som er løsningen.

De er ikke tenkt delt ut til elevene, men kan selvsagt brukes på den måten. Måter å undervise i programmering finner du i dette innlegget om hvordan undervise i programmering.

Noen av oppleggene er tenkt brukt på barnetrinnet, mens andre er tenkt brukt på ungdomstrinnet. Likevel er det ingenting i veien for å bruke dem om en annen. Har også hatt kontakt med lærere på VGS som synes oppgavene er kjekke og passer inn der også. Nivået på elevene er selvfølgelig avgjørende.

Antall oppgaver: 37

NavnPasserVanskegradKompetansemål
KalkulatorM, UEnkelKompetansemål matematikk etter 5.trinn:
– lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkje
Geometriske figurerMEnkelKompetansemål matematikk etter 6.trinn:
– 
bruke variabler og formler til å uttrykke sammenhenger i praktiske situasjoner
– bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønster
Scratch og datasettM, UMiddelsKunnskapsmål matematikk etter 6.trinn:
– bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar
– bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster
Kunnskapsmål matematikk etter 7.trinn
– bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett
Tverrsum i tallgrupperM, UMiddelsKompetansemål etter 8.trinn:
– utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
– utforske og beskrive primtalsfaktorisering og bruke det i brøkrekning
– beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
Summen av påfølgende tallM, UMiddelsKompetansemål etter 8.trinn:
– utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
– beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
Er tallet mitt et primtall?U, VGSMiddelsKompetansemål etter 8.trinn:
– utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
– utforske og beskrive primtalsfaktorisering og bruke det i brøkrekning
– beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
Finn primtalleneU, VGSMiddels, vanskeligKompetansemål etter 8.trinn:
– utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
– utforske og beskrive primtalsfaktorisering og bruke det i brøkrekning
– beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
Tall på utvidet formUMiddelsKompetansemål matematikk 10.klasse
– utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering
Kompetansemål matematikk 8.klasse
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
– bruke potenser og kvadratrøtter i utforsking og problemløsing og argumentere for framgangsmåter og resultater
Kompetansemål matematikk 7.klasse
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
Litt geometri med ScratchM, UMiddels, vanskeligKompetansemål matematikk etter 5.trinn:
– lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker
Kompetansemål matematikk etter 6.trinn:
– bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre
– utforske og beskrive symmetri i mønstre og utføre kongruensavbildninger med og uten koordinatsystem
Kompetansemål matematikk etter 8.trinn:
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
RenteberegningM, U, VGSMiddels,
vanskelig
Kompetansemål matematikk 10.klasse
– utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner
– utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering
Kompetansemål matematikk 7.klasse
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
– representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene
ProsentregningM, UEnkel, middelsKompetansemål matematikk etter 7.klasse:
– utvikle og bruke hensiktsmessige strategier i regning med brøk, desimaltall og prosent og forklare tenkemåtene sine
– representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene
Tegne snøfnugg i ScratchM, UMiddels, vanskeligMål matematikk etter 8.trinn:
– utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
Mål kunst og håndverk etter 7.trinn:
– bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
Mål kunst og håndverk etter 10.trinn:
– utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
– visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
Stjerner i ScratchM, UMiddels, vanskeligMål matematikk etter 6.trinn:
– bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster
– beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre

Mål matematikk etter 8.trinn:
– utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
Mål kunst og håndverk etter 7.trinn:
– bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk
Mål kunst og håndverk etter 10.trinn:
– utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
– visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
PrimtallsfaktoriseringU, VGSVanskeligKompetansemål etter 8.trinn:
– utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering
– utforske og beskrive primtalsfaktorisering og bruke det i brøkrekning
– beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk
Ulike R-tall gir ulike scenarierU, VGSMiddels, vanskeligKompetansemål matematikk 10.klasse
– utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner
– bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultat
– utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering
KoronatestingM, U, VGSMiddels, vanskeligKompetansemål matematikk etter 7.trinn
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
Kompetansemål matematikk etter 8.trinn
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
Regnekraft i ScratchM, UMiddels,
vanskelig
Kompetansemål matematikk etter 8.trinn
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
– utforske og beskrive primtalsfaktorisering og bruke det i brøkregning
Kompetansemål matematikk etter 10.trinn
– utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering
Tall-lekM, UEnkel,
middels
Kompetansemål matematikk etter 5.trinn:
– lage og programmere algoritmer ved bruk av variabler, vilkår og løkker
Kompetansemål matematikk etter 8.trinn:
– lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
Vei-fart-tidM, UMiddelsKompetansemål matematikk etter 8.trinn
– lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
– lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
– lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner
– utforske, forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner
– representere funksjoner på ulike måter og vise sammenhenger mellom representasjonene
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
ReaksjonstidM, UMiddelsKompetansemål matematikk etter 7.trinn:
– utforske og bruke hensiktsmessige sentralmål i egne og andres statistiske undersøkelser
– logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av framstilling
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
Kalkulator for omregning av temperaturerM, UMiddelsKompetansemål i matematikk etter 8.klasse:
– lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
– lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner
– utforske, forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner
– representere funksjoner på ulike måter og vise sammenhenger mellom representasjonene
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
Kompetansemål i naturfag etter 10.klasse:
– bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener
Shakespeares apeM, UMiddelsKompetansemål matematikk etter 7.trinn:
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
Kompetansemål matematikk etter 8.trinn:
– beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
– simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
Høstspill i ScratchM, UEnkel, middelsKompetansemål matematikk etter 5.trinn:
– lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker
Kalkulator for omregning av lengderM, UEnkelKompetansemål i matematikk etter 8.trinn
– lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
Kalkulator for omregning av vektM, UEnkelKompetansemål i matematikk etter 8.trinn
– lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
Omregning fra 10 til 5-tallsystemetU,VGSMiddelsKompetansemål matematikk etter 8.trinn
– beskrive og generalisere mønstre med egne ord og algebraisk
– lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
– representere funksjoner på ulike måter og vise sammenhenger mellom representasjonene
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
LottotrekningU,VGSMiddelsKompetansemål matematikk etter 8.trinn:
– lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
– utforske, forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
Kompetansemål matematikk etter 9.trinn:
– beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
– simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
PythagorasU/VGSVanskeligKompetansemål matematikk etter 10.klasse
– utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy
– lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner
– utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering
KontotransaksjonerM/UEnkelKompetansemål matematikk etter 7.klasse:
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
– logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagram og grunngi valget av framstilling
Engler og demonerM/UMiddelsKompetansemål matematikk etter 7.trinn:
– utforske negative tall i praktiske situasjoner
– bruke sammensatte regneuttrykk til å beskrive og utføre utregninger
– utforske og bruke hensiktsmessige sentralmål i egne og andres statistiske undersøkelser
– logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av framstilling
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
Kompetansemål matematikk etter 9.trinn:
– finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett
– utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter
– beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
– simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
MatematikkspillM/UEnkeltKompetansemål matematikk 5.trinn:
– lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker
– løse ligninger og ulikheter gjennom logiske resonnementer og forklare hva det vil si at et tall er en løsning på en ligning
Litt tall og tallbehandling i ScratchM/UEnkelt/middelsKompetansemål matematikk 5.trinn:
– lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker
Kompetansemål matematikk etter 7.klasse:

– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
Kompetansemål i matematikk etter 8.trinn
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
Terningkast i Scratch 1U/VEnkelt/middelsKompetansemål matematikk etter 9.trinn:
– utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter
– beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
– simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
Terningkast i Scratch 2U/VEnkelt/middelsKompetansemål matematikk etter 9.trinn:
– utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter
– beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
– simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
Terningkast i Scratch 3U/VEnkelt/middelsKompetansemål matematikk etter 9.trinn:
– utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter
– beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
– simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
Terningkast i Scratch 4U/VEnkelt/middelsKompetansemål matematikk etter 9.trinn:
– utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter
– beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill
– simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
Dobling av forbrukslånU/VEnkeltKompetansemål matematikk etter 10.klasse:
-utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner
-hente ut og tolke relevant informasjon fra tekster om kjøp og salg og ulike typer lån og bruke det til å formulere og løse problemer
-planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi
-bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater
-modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige
-utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering

Navn: Kalkulator
Passer for: Mellomtrinnet, Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Enkel
Lag en enkel kalkulator som regner de fire regneartene. Her brukes variabler og operatorer på en enkelt og oversiktlig måte. Dette er en fin innføring i bruk av operatorer.
https://espenec.wordpress.com/2020/07/30/lag-en-enkel-kalkulator-i-scratch/

Navn: Tegne geometriske figurer
Passer for: Mellomtrinnet
Vanskegrad: Enkel
Tegn og lek med ulike geometriske figurer i Scratch. Her brukes løkker og vinkler, og opplegget kan godt utvides til arbeid med funksjoner.
https://espenec.wordpress.com/2017/02/24/geometri-og-scratch/

Navn: Scratch og datasett
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Tegn geometriske figurer og bokstaver ved å bruke lister og datasett i Scratch. Oppgaven fungerer best som paroppgave.
https://espenec.wordpress.com/2020/01/02/undervisningsopplegg-scratch-og-datasett/

Navn: Tverrsum i tallgrupper
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Hvor mange tall med inntil 4 siffer kan ha tverrsummen 12? En åpen oppgave, som har mange muligheter om en lager et dataprogram som løser oppgaven. Her brukes variabler, operatorer og løkker.
https://espenec.wordpress.com/2020/07/30/finn-tverrsummer-i-tallgrupper/

Navn: Summen av påfølgende tall
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
En oppgave fra Mattelist som er utvidet til å fungere som dataprogram. Er summen av 3 etterfølgende tall alltid delelig med 3, summen av 8 med 8 osv? God trening i bruk av variabler, løkker, tester og operatorer.
https://espenec.wordpress.com/2020/08/13/undervisningsopplegg-summen-av-pafolgende-tall/

Navn: Er tallet mitt et primtall?
Passer for: Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
I denne oppgaven legger en inn et tall, og programmet returnerer om tallet er et partall. God trening i bruk av variabler, operatorer, vilkår og løkker.
https://espenec.wordpress.com/2020/08/17/undervisningsopplegg-er-tallet-mitt-et-primtall/

Navn: Finn primtallene
Passer for: Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vgs
I denne oppgaven angir en et tall, og en leter etter primtall opp til dette tallet. Programmet returnerer en liste med primtall.
https://espenec.wordpress.com/2020/08/18/undervisningsopplegg-finn-primtalene/

Navn: Tall på utvidet form
Passer for: Ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
I denne oppgaven oppgir brukeren et tall, og tallet returneres i en liste på utvidet form. God trening i problemløsning og bruk av ulike operatorer.
https://espenec.wordpress.com/2021/02/22/undervisningsopplegg-scratch-tall-pa-utvidet-form/

Navn: Litt geometri med Scratch
Passer for: Mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middel, vanskelig
I denne oppgaven skal vi se på bruken av stempel i Scratch, og plassere geometriske figurer i mønstre rundt på skjermen. God trening i grunnleggende geometri, løkker og funksjoner.
https://espenec.wordpress.com/2021/02/09/undervisningsopplegg-litt-geometri-med-scratch/

Navn: Renteberegning
Passer for: Ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels, Vanskelig
I denne oppgaven begynner en enkelt med å regne ut renten av et innskudd i løpet av et år, for så å regne ut renter over flere år. Bruk av løkker, variabler og lister.
https://espenec.wordpress.com/2021/02/04/undervisningsopplegg-scratch-renteberegning/

Navn: Prosentregning
Passer for: Mellomtrinnet
Vanskegrad: Middels
I denne oppgaven skal elevene lage en enkel kalkulator som regner med prosent. Legg inn prisen på en vare og prosenten, og programmet regner ut. Lett å bygge ut til andre prosentberegninger.
https://espenec.wordpress.com/2021/01/26/undervisningsopplegg-prosentregning-i-scratch/


Navn: Tegne snøfnugg i Scratch
Passer for: Mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Kjempeartig prosjekt i matematikk og kunst og håndverk, hvor en bruker tegneverktøyet i Scratch til å tegne en arm i en snøfnugg og deretter gjenta flere ganger. Spennende om du har mulighet til å 3D printe etterpå. God trening i algoritmisk tenkning og i effektivisering av kode.
https://espenec.wordpress.com/2020/11/29/undervisningsopplegg-tegne-snofnugg-i-scratch/

Navn: Stjerner i Scratch
Passer for: Mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Artig prosjekt innen geometri hvor en undersøker hvordan ulike stjerner er satt sammen. Se på sammenhengen mellom vinkler og antall armer. Spesielt artig om du har tilgang på f.eks vinylkutter eller 3D printer til produksjon etterpå. God trening i algoritmisk tenkning og feilsøking.
https://espenec.wordpress.com/2020/11/04/undervisningsopplegg-om-scratch-og-matematiske-stjerner/

Navn: Primtallsfaktorisering
Passer for: Ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Vanskelig
Spennende og vanskelig der en ser på faktorisering av tall. Avansert bruk av variabler, operatorer og løkker for å løse en matematisk utfordring som er som skapt for datamaskiner. Mestringsfølelsen er stor, når programmet fungerer.
https://espenec.wordpress.com/2020/09/07/undervisningsopplegg-primtallsfaktorisering-i-scratch/

Navn: Ulike R-tall gir ulike scenarier
Passer for: Ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Spennende og visuelt prosjekt som ser på smittespredning med ulike R-tall. Middels avansert bruk av variabler, operatorer, løkker og funksjoner viser hvordan programmering kan brukes i helse og samfunnskritiske operasjoner.

https://espenec.wordpress.com/2021/04/13/undervisningsopplegg-i-scratch-ulike-r-tall-gir-ulike-scenarier/

Navn: Koronatesting
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels, vanskelig

Spennende og visuelt prosjekt som visualiserer koronatestingen i Norge siden koronaepidemien kom til landet. Den bruker reelle datasett og presenterer dem som stolper. Middels avansert bruk av variabler, lister, operatorer, løkker og funksjoner viser hvordan programmering kan brukes i helse og samfunnskritiske operasjoner.

https://espensklasserom.com/2021/04/25/undervisningsopplegg-i-scratch-koronatesting/

Navn: Regnekraft i Scratch
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels, vanskelig
Prosjekt som foretar en større mengde utregninger for å vise regnekraften i Scratch. Arbeider med en gitt tallrekke, fra 1 til angitt tall og sorterer og analyserer tallrekken, før den foretar en serie matematiske beregninger.

https://espensklasserom.com/2021/05/15/undervisningsopplegg-regnekraft-i-scratch/

Navn: Tall-lek
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Lett, middel
Prosjekt som benytter halveringsprinsippet i jakten på ukjente tall. Her skal både brukeren teste seg mot datamaskinen, og datamaskinen teste seg mot brukeren.

https://espensklasserom.com/2021/09/19/undervisningsopplegg-tallek/

Navn: vei-fart-tid
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Undervisningsopplegg som tar for seg vei-fart-tid trekanten for å arbeide med vei-fart og tid.
https://espensklasserom.com/2021/10/03/undervisningsopplegg-i-scratch-vei-fart-tid/

Navn: Reaksjonstid
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Undervisningsopplegg som registrerer reaksjonstid, legger i lister og bearbeider dem der senere for å finne ulike sentralmål.
https://espensklasserom.com/2021/11/02/undervisningsopplegg-i-scratch-reaksjonstid/

Navn: Kalkulator for omregning av temperaturer
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Undervisningsopplegg hvor du lager en kalkulator som regner om temperaturer mellom Kelvin, Celsius og Fahrenheit.
https://espensklasserom.com/2021/11/08/undervisningsopplegg-i-scratch-omgjoring-av-temperaturer/

Navn: Shakespeares ape
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Har du hørt setningen om «at hvis en ape trykker tilfeldig på en skrivemaskin over et uendelig langt tidsrom, vil den nesten helt sikkert inntaste eller forfatte en gitt tekst, for eksempel William Shakespeares komplette verker..» Kan dette stemme? Og hvor lang tid kan det ta? La oss lage et matematisk forsøk på dette.
https://espensklasserom.com/2021/11/10/undervisningsopplegg-i-scratch-shakespears-ape/

Navn: Høstspill i Scratch
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Lett/Middels
Dette høstspillet viser hvordan en kan lage spill i Scratch, og samtidig trene på algoritmisk tenkning og ikke minst bruk av variabler i dataspill. Enkelt å komme i gang, men mange muligheter for utvidelse.
https://espensklasserom.com/2021/10/11/hostspill-i-scratch/

Navn: Kalkulator for omregning av lengdeenheter
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Lett
Denne kalkulatoren konverterer lengde mellom kjente og mer ukjente lengdeenheter. God trening i regning med variabler. Enkelt å komme i gang med, og lett å utvide.
https://espensklasserom.com/2022/01/06/undervisningsopplegg-omgjoringskalkulator-for-lengdeenheter-i-scratch/

Navn: Kalkulator for omregning av vekteenheter
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Lett

Denne kalkulatoren konverterer vektenhete mellom kjente og mer ukjente vektenheter. God trening i regning med variabler. Enkelt å komme i gang med, og lett å utvide.
https://espensklasserom.com/2022/01/06/undervisningsopplegg-kalkulator-for-omregning-av-vektenheter-i-scratch/

Navn: Omregning fra 10 til 5-tallsystemet
Passer for: ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels
Denne kalkulatoren regner om fra 10-tallsystemet til 5-tallsystemet. Opplegget gir god trening i å omdanne algoritmer til kode.
https://espensklasserom.com/2022/02/12/undervisningsopplegg-omregning-i-scratch-fra-10-tallsystemet-til-5-tallsystemet/

Navn: Lottotrekning
Passer for: ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Middels
La oss teste ut hvor vanskelig det er å vinne i Lotto, ved å legge inn dine 7 lykketall og foreta trekninger helt til du vinner.
https://espensklasserom.com/2022/02/16/undervisningsopplegg-vinne-i-lotto/

Navn: Heltall og Pythagoras
Passer for: ungdomstrinnet, vgs
Vanskegrad: Vanskelig
De aller fleste er kjent med den klassiske 3, 4 og 5 kombinasjonen av katet1, katet2 og hypotenus som finnes i Pythagoras. Men la oss bruke programmering til finne flere heltallkombinasjoner av Pythagoras.

https://espensklasserom.com/2022/04/03/undervisningsopplegg-heltall-og-pythagoras-i-scratch/

Navn: Kontotransaksjoner
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Enkel
To program som tar for seg penger inn og ut av konto. https://espensklasserom.com/2022/04/26/undervisningsopplegg-kontotransaksjoner-i-scratch/

Navn: Engler og demoner
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Middels
Terningspillet Engler og demoner trenger på regning med negative tall. Vinneren er den som får totalsum lik null, men når skjer dette? Hva er maksimum negativ og positiv sum?
https://espensklasserom.com/2022/05/08/undervisningsopplegg—engler-og-demoner—undersokende-matematikk-i-scratch/

Navn: Matematikkspill i Scratch
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Enkel
Et enkelt matematikkspill som tar utgangspunkt i en kalkulator, men her får de svaret og må finne ut oppgaven. God trening på arbeid med likninger og likheter.
https://espensklasserom.com/2022/06/07/undervisningsopplegg-matematikkspill-i-scratch/

Navn: Litt tall og tallbehandling i Scratch
Passer for: mellomtrinnet, ungdomstrinnet
Vanskegrad: Enkel/middels
Lek med operatorer i Scratch. Foreta beregninger på dagens tall, lag tallrekker og tallmønstre. God trening i å lete etter formler og arbeide med beregninger.
https://espensklasserom.com/2022/09/18/undervisningsopplegg-litt-tall-og-tallbehandling-i-scratch/

Navn: Terningkast i Scratch 1
Passer for: ungdomstrinnet, videregående
Vanskegrad: Enkel/middels
I dette opplegget skal vi bruke programmering for å simulere terningkast, og se på mulige utfall og store talls lov.
https://espensklasserom.com/2022/10/16/terningkast-i-scratch-del-1/

Navn: Terningkast i Scratch 2
Passer for: ungdomstrinnet, videregående
Vanskegrad: Enkel/middels
Dette opplegget bygger på Terningkast i Scratch 2, og vi skal bruke programmering for å simulere terningkast, og se på mulige utfall og store talls lov.
https://espensklasserom.com/2022/10/17/undervisningsopplegg-terningkast-i-scratch-del-2/

Navn: Terningkast i Scratch 3
Passer for: ungdomstrinnet, videregående
Vanskegrad: Enkel/middels
Dette opplegget bygger på Terningkast i Scratch 1, og vi skal bruke programmering for å simulere terningkast, og se på fordelingen av mulige utfall og store talls lov.
https://espensklasserom.com/2022/10/22/undervisningsopplegg-terningkast-i-scratch-del-3/

Navn: Terningkast i Scratch 4
Passer for: ungdomstrinnet, videregående
Vanskegrad: Enkel/middels
Dette opplegget bygger på Terningkast i Scratch 2, og vi skal bruke programmering for å simulere terningkast med 3 terninger, og se på mulige utfall og store talls lov.

https://espensklasserom.com/2022/10/23/undervisningsopplegg-terningkast-del-4/

Navn: Dobling av forbrukslån
Passer for: ungdomstrinnet, videregående
Vanskegrad: Enkel/middels
Dette undervisningsopplegget ser på hvordan et lån dobler seg om en ikke betaler tilbake på lånet. https://espensklasserom.com/2022/11/29/undervisningsopplegg-i-programmering-forbrukslan/

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: