Undervisningsopplegg i Scratch – vei, fart, tid

Dette er kanskje det første undervisningsopplegget jeg gjorde i Scratch, men det begynner å bli en del år siden jeg brukte det. Opplegget tar utgangspunkt i vei-fart-tid trekanten og den er synlig også i løsningen.

Vei-fart-tid sammenhengen er praktisk relatert funksjon, men mange elever sliter med å forstå sammenhengen. Programmet kan kanskje være med på å gi en bedre forståelse av hvordan vei-fart-tid henger sammen.

Kompetansemål matematikk etter 8.trinn
– lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
– lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
– lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner
– utforske, forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner
– representere funksjoner på ulike måter og vise sammenhenger mellom representasjonene
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering

Krav til programmet
Programmet skal ha tre ulike funksjoner, og de aktiveres når en klikker på ikonet. Når en velger klokken, skal programmet spørre etter nødvendig informasjon for å regne ut hvor lang tid en har en brukt på strekningen. Velger en bilen, skal programmet spørre etter nødvendig informasjon for å finne gjennomsnittsfarten. Velger en veien skal programmet spørre etter nødvendig informasjon for å finne ut hvor langt en har kjørt.

Steg 1 – Pseudokode
Når vi skal løse slike oppgaver med elevene er det en god ide å «skrible» på tavlen sammen med dem for å skape en forståelse av hva som skal gjøres. Pseudokoding gjør det lettere å få en oversikt over hva som skjer med et og et tall og hvordan vi enklest kan løse utfordringene. Samtidig gir det en rask oversikt over hvor vi trenger løkker og vilkår, samt hvilke variabler vi trenger.

Vil anbefale å lage pseudokode for både del 1 og 2 med en gang.

Steg 2 – Bakgrunn og karakterer
Bakgrunnen skal ha en trekant som indikerer vei-fart-tid trekanten. Tegn en trekant og plasser i midten av bakgrunnen. Deretter skal en bil, en timer og en vei plasseres i de tre hjørnene av trekanten. Bilen finnes i biblioteket, men timer og vei finnes ikke. De kan tegnes på egenhånd, en kan finne clipart på nettet, eller en kan laste ned disse to: timer.png og road.png

Steg 3 – Variabler
Vi har tre ulike verdier i alle beregningene våre. Enten som input eller resultat. Vi lager derfor tre variabler til bruk i programmet: vei, fart og tid. Husk at de skal brukes på alle objektene.

Steg 4 – Finne strekningen (vei)
Den første funksjonen i programmet skal være toppen av trekanten. Vi skal finne vei/strekningen, altså hvor langt en har kjørt i løpet av tiden basert på gjennomsnittsfarten.
Når figuren klikkes, skal den fortelle hva den skal gjøre, og deretter spørre etter gjennomsnittsfarten. Svaret plasseres i variabelen som hører til.

Deretter skal programmet spørre etter tiden, og plassere i tilhørende variabel.

Da har programmet fått nødvendig informasjon for å foreta beregningen. Formelen for å regne ut vei/strekning er fart*tid, som ligger i variablene. Dermed kan vi foreta utregningen, og sette svaret inn i variablene for vei.

Lag deretter en tekstblokk som presenterer svaret for brukeren. Her er et eksempel hvor jeg bruker to «sett sammen» blokker til å presentere med benevning.

Da er koden klar for test. Klikk på ikonet av veien, og legg inn 50 som km/t i timen og 2 som timer. Blir svaret korrekt?

Steg 5 – Finne gjennomsnittsfarten (fart)
Den neste funksjonen som skal lages, er den som beregner gjennomsnittsfarten. Det er mye likt som den forrige funksjonen, og en kan ta utgangspunkt i den.

Gjennomsnittsfarten finnes ved å ta vei/strekning og dele på tid. Dermed er disse to verdiene nødvendige at brukeren oppgir før programmet kan foreta beregningen.

Deretter presenteres svaret til brukeren på samme måte som i steg 4, men husk rett benevning.

Da er koden klar for test. Klikk på ikonet av bilen, og legg inn 100 km som strekning og 2 timer som tiden brukt. Blir svaret korrekt?

Steg 6 – Finne tiden
Den siste funksjonen finne tiden en bruker på kjøre en gitt strekning på med en gitt gjennomsnittsfart. Den er ganske lik de to forrige funksjonene, og en kan ta i utgangspunkt i dem.

Tiden finnes med å ta vei/strekning og dele på gjennomsnittsfarten. Brukeren må oppgi disse to verdiene før programmet kan foreta beregningen.

Deretter presenteres svaret til brukeren på samme måte som i steg 4 og 5, men husk rett benevning.

Da er koden klar for test. Klikk på ikonet av klokken, og legg inn 150 km som strekning og 50 som gjennomsnittsfarten. Blir svaret korrekt?

Differensiering
– lag en egen funksjon som kontrollerer at brukeren kun skriver inn tall
– presenterer svarene på andre måter:
* km/t skal også presenteres som m/s
* km skal også presenteres som meter
* timer skal også presenteres som minutter
– lag en engelsk versjon av programmet som måler i miles per hour

Et eksempel på koden finner du på https://scratch.mit.edu/projects/578272749

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: