Tekst til tale i Scratch og MakeyMakey

Tekst til tale tillegget i Scratch er et tillegg som gir en mulighet til å lage prosjekter hvor en leser opp tekst i programmet på det språket en ønsker.

Som alle andre tillegg, legges det til via «+» nede i venstre hjørne.

Selve tillegget har kun tre blokker; språkvalg, stemmevalg og tekst. Velger en engelsk, må teksten skrives på engelsk. Velger en norsk, må teksten skrives på norsk. Ellers vil det bli ganske komisk. Vil en oversette til andre språk, må en også benytte oversettelses-tillegget. Det kikker vi på en annen dag.

Sammen med MakeyMakey, blir dette ganske effektfullt. Ved å initiere hendelser i Scratch med input fra MakeyMakey, kan en enkelt lese opp korte og små tekster direkte fra Scratch. Dette gir gode muligheter for blant annet historiefortelling og faktakunnskap.

Et eksempel – øret vårt
4.klasse har holdt på med øret, og vi ville introdusere dem til MakeyMakey. Vi laget derfor et øre hvor elevene skulle plassere splitbinders på gitte steder som trommehinne, øremusling, stigbøyle osv.

Deretter måtte de koble opp MakeyMakey korrekt og teste mot et ferdig Scratch program som de fikk adressen til. Her er de samme ordene fra oppgavene koblet til input fra MakeyMakey; opp, ned, høyre, venstre, mellomrom og klikk. Har de koblet rett, vil de høre ordene bli lest opp når de f.eks aktiverer splittbindersen som er knyttet til hendelsen.

I neste omgang skal elevene selv produsere faktatekster og historier på egenhånd, og bruke MakeyMakey for å skape liv til tekstene.

Om du er nysgjerrig på opplegget, kan du laste det ned her.

Har tidligere laget to opplegg i engelsk som du kan lese mer om her.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: