Undervisningsopplegg – Kalkulator for omregning av vektenheter i Scratch

Jeg har ofte opplevd at elevene synes omgjøring av måleenheter er ganske komplisert og vanskelig å forstå. Vi er kanskje blitt litt lite praktiske av oss, og trenger å arbeide med slike ting på en litt annen måte enn bare i bok. Samtidig blir de veldig fascinert når vi havner inn på litt mer ukjente og for mange ulogiske måleenheter. Noen av dem gamle, andre i full bruk i andre land.

Så for moro skyld, la oss lage en liten kalkulator som regner om ulike vektenheter. En enkel variant av denne kalkulatoren finner du her: https://scratch.mit.edu/projects/624711650

Kompetansemål i matematikk etter 8.trinn
– lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering

Krav til programmet
Programmet skal regne om mellom vektenheter. Når du skriver inn gram, skal den gjøre om til andre enheter og presentere dem. Det må være muligheter for å legge inn flere ulike enheter, f.eks kg og tonn.

Steg 1 – Pseudokode
Når vi skal løse slike oppgaver med elevene er det en god ide å «skrible» på tavlen sammen med dem for å skape en forståelse av hva som skal gjøres. Pseudokoding gjør det lettere å få en oversikt over hva som skjer med et og et tall og hvordan vi enklest kan løse utfordringene. Samtidig gir det en rask oversikt over hvilke variabler vi trenger, samt hvilke knapper som trengs for å løse oppgave.

Steg 2 – Klargjøring av programmet
Siden vi skal sende inn ulike enheter, må vi finne en lur måte å fortelle programmet dette på. En enkel måte å ordne dette på, er å lage en knapp for hver vektenhet. Den som blir hetende gram, spør etter vekten i gram og konverterer til andre enheter.

Scratch har i tillegg mangler når det gjelder å presentere tekst. Det løser vi ved å lagre omregnet enhet i variabler og vise variabelen.

Steg 3 – Lage knapp
Da er vi klar til å lage programmet vårt. Jeg sletter Sprite og legger inn en passende bakgrunn. Deretter lager vi en ny figur, formet som en knapp, men teksten «gram» som er den første knappen jeg velger å legge inn.

Foreløpig lager jeg ikke flere knapper, da vi kopierer knappen senere for å spare tid.

Steg 4 – Opprette variabler
Vi trenger noen variabler, siden vi skal vise de omgjorte enhetene i variablene. Vi oppretter følgende variabler til å begynne med:

  • gram
  • hekto
  • kilo
  • tonn

For å gjøre det litt mer spennende og eksotisk, oppretter vi også:

  • ounce
  • pound
  • stone

Vi må huske å krysse av for at variablene skal vises.


Steg 5 – Spørre etter verdi
Da skal vi spørre brukeren etter en verdi, og lagre den i variabelen som passer. Det skal skje når knappen trykkes.

Steg 6 – gjøre om fra gram
Da skal vi gjøre om til andre enheter, og her gjelder det å huske reglene for omgjøring mellom enhetene. La oss begynne med de enkle og mest brukte.
– gram til kilo –> 1000 gram på en kilo
– gram til hekto –> 100 gram på en hekto
– gram til tonn –> vi går veien om kilo, for 1000 kilo er et tonn

La oss så teste programmet og se om det fungerer. Klikk på knappen og skriv inn en verdi. Kontroller at programmet viser fram rette verdier på rett sted.

Da er det tid for å gjøre om til de andre, og kanskje ikke mest brukte enhetene for oss. Men husk at disse vektenhetene er i bruk i andre deler av verden
– gram til ounce –> en ounce er 28.349 gram, dvs at 1 gram er 0.35274 ounce
– gram til pound –> vi går veien om ounce, der 16 ounces er 1 pound
– gram til stone –> lettest å gå veien om kilo, der vi må gange kilo med 0.15747

Foreta nødvendige tester underveis for å se at koden virker.

Steg 7 – gjøre om fra kilo
Da skal vi lage knapp nr 2, den som gjøre om fra kilo til andre enheter. For å gjøre jobben enkel for oss selv, kopierer vi rett og slett den første knappen vi laget, og gjør nødvendige modifikasjoner på denne koden.

Vi endrer spørsmålet, og endrer variabelen som tar imot svaret. Deretter er det bare å endre nødvendig kode og omgjøring og teste ut.

Steg 8 – legge til andre omgjøringer
Da er det bare å gjøre den samme prosessen for de andre enhetene en ønsker å ha med omgjøring fra.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: