Undervisningsopplegg – bygg moske i Minecraft

Ble spurt om jeg kunne utdype prosjektet der vi bygget moskeer i Minecraft med 7.trinn, og her kommer en litt mer utfyllende beskrivelse av prosjektet. Prosjektet var et gruppearbeid, med grupper på 3-4 elever, og endte opp som et tverrfaglig prosjekt i norsk, KRLE og kunst & håndverk.

Kompetansemål KRLE etter 7.trinn:
– beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom
– beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner

Kompetansemål norsk etter 7.trinn:
– orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
– presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
– beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
Kompetansemål kunst og håndverk etter 7.trinn:
– bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

Innledning og forarbeid
Som en del av arbeidet med islam, brukte vi tid til å se på hvordan en moske er bygget opp, hvilke spesielle arkitektoniske kjennetegn som finnes og hvilken utsmykking den har. I tillegg brukte vi tid til å se på noen av de mest kjente moskeene rundt omkring i verden.

Deretter valgte elevene ut en moske som de skulle arbeide grundigere med. De måtte hente inn fakta om moskeene og finne bilder fra flere ulike vinkler, både utenfra og fra innsiden, slik at de fikk best mulig oversikt over det de skulle bygge.

Bygging
Vi satt av tid på skolen til selve byggingen, men vi oppdaget raskt at det ikke var nok tid i KRLE-timene så vi tok K&H timene også. I tillegg arbeidet de aller fleste elevene med prosjektet hjemme.

Underveis måtte elevene ta bilder fra byggeprosessen som en del av presentasjonen.

Presentasjon
Når elevene var ferdig med byggingen, holdt de en presentasjon av moskeen sin i form av en rundtur. Denne kan gjøres live, eller en kan spille inn ved hjelp av skjermopptaksverktøy som Screencast-O-matic . I tillegg leverte de inn bilder fra byggeprosessen.

3D print
Da moskeene var ferdig bygget, brukte vi structure blokken i Minecraft til å eksportere byggverket slik at vi kunne 3D printe det. NB! Vi måtte konvertere filene i 3D builder før vi kunne printe.

Om du vil lære å eksportere fra Minecraft til 3D print, sjekk ut denne videoen.

Det vi leverte ut til elevene, samt vurderingskriterier finner du i dette dokumentet:

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: