Undervisningsopplegg – verdens underverker i Minecraft

Inspirert av responsen på det forrige innlegget om bygging av moskeer i Minecraft kommer nok et opplegg som er gjennomført med hell.

Dette opplegget er like mye et historisk prosjekt, som et prosjekt i samfunnsfag, geografi, kunst og håndverk, engelsk og norsk. Opplegget ble laget da vi for andre gang på kort tid, vinteren 2021 havnet i hjemmeskole og trengte noe litt annerledes vi kunne arbeide med.

Forarbeid

Antikkens sju underverker er en liste over sju menneskeskapte byggverk, hvor kun Keopspyramiden fortsatt eksisterer. I tillegg bestod listen av Babylons hengende hager, Kolossen på Rhodos, Zevs statuen i Olympia, Mausoleet i Halikarnassos, Artemistempelet i Efesos og Fyrtårnet på Faros.

Kilde: Wikipedia

For å kunne se for seg disse sju underverkene, som i all hovedsak er orientert rundt Middelhavet, må man med unntak av Keopspyramiden, stole på skildringer i litteraturen eller tegninger og malerier gjort flere hundre år etter de forsvant.

Senere har man fått andre lister med underverker, som har tatt inn Stonehenge, Colosseum, Sofia Hagia og den kinesiske mur for å nevne noen.

Den senere tid har vi fått en ny liste, omtalt som Verdens sju nye underverk. Disse sju er stemt fram fra en liste med 21 kandidater. På denne listen finnes Den kinesiske mur, Petra i Jordan, Kristusstatuen i Brasil, Macchu Picchu i Peru, Chichen Itza i Mexico, Colosseum i Italia og Taj Mahal i India. I tillegg finnes Keopspyramiden i Egypt, som det eneste gjenværende fra den forrige listen.

For å se nærmere på listen og de 21 kandidatene, sjekk ut https://no.wikipedia.org/wiki/Verdens_sju_nye_underverk

og
https://snl.no/verdens_sju_underverker

Vi tok utgangspunkt i listen over de 21 kandidatene, men her kan du som lærer eller i samråd med elevene velge en av de andre listene.

Kompetansemål samfunnsfag etter 7.klasse:

  • sammenligne hvordan ulike kilder kan gi ulik informasjon om samme tema, og reflektere over hvordan kilder kan brukes til å påvirke og fremme bestemte syn
  • utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre

Kompetansemål norsk etter 7.klasse:

  • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
  • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

Kompetansemål engelsk etter 7.klasse:

  • bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling
  • uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon

Kompetansemål kunst og håndverk etter 7.klasse
– bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

Oppgaven som ble presentert elevene:

1. Elevene skal arbeide sammen i par eller grupper på 3. De blir enig om et av byggverkene på listen de vil arbeide med. De skal finne fakta og bilder av byggverkene. F.eks.
– Byggeår/periode
– Byggherre
– Byggematerialer
– Sted
– Funksjon
– Størrelse

2. Lag en reisebrosjyre om stedet på engelsk. Bruk bilder fra byggverket i Minecraft som illustrasjon. Bestem omfang av brosjyren i forkant (antall ord, sider, format osv)

3. Lag byggverket i Minecraft ut ifra bildene de har funnet.

4. Foreta en virtuell presentasjon av byggverket for klassen

Om ønskelig kan en eksportere og 3D printe byggverkene slik som ble gjort for moskeene.

Vurderingskriterier for opplegget finner du her:

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: