Undervisningsopplegg – Omgjøringskalkulator for lengdeenheter i Scratch

Jeg har ofte opplevd at elevene synes omgjøring av måleenheter er ganske komplisert og vanskelig å forstå. Vi er kanskje blitt litt lite praktiske av oss, og trenger å arbeide med slike ting på en litt annen måte enn bare i bok. Samtidig blir de veldig fascinert når vi havner inn på litt mer ukjente og for mange ulogiske måleenheter. Noen av dem gamle, andre i full bruk i andre land.

Så for moro skyld, la oss lage en liten kalkulator som regner om ulike lengdeenheter. En enkel variant av denne kalkulatoren finner du her: https://scratch.mit.edu/projects/622871872

Kompetansemål i matematikk etter 8.trinn
– lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
– utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering

Krav til programmet
Programmet skal regne om lengdeenheter. Når du skriver inn centimeter, skal den gjøre om til andre enheter og presentere dem. Det må være muligheter for å legge inn flere ulike enheter, f.eks meter og tommer.

Steg 1 – Pseudokode
Når vi skal løse slike oppgaver med elevene er det en god ide å «skrible» på tavlen sammen med dem for å skape en forståelse av hva som skal gjøres. Pseudokoding gjør det lettere å få en oversikt over hva som skjer med et og et tall og hvordan vi enklest kan løse utfordringene. Samtidig gir det en rask oversikt over hvilke variabler vi trenger, samt hvilke knapper som trengs for å løse oppgave.

Steg 2 – Klargjøring av programmet
Siden vi skal sende inn ulike enheter, må vi finne en lur måte å fortelle programmet dette på. En enkel måte å ordne dette på, er å lage en knapp for hver lengdeenhet. Den som blir hetende meter, spør etter lengden i meter og konverterer til andre enheter.

Scratch har i tillegg mangler når det gjelder å presentere tekst. Det løser vi ved å lagre omregnet enhet i variabler og vise variabelen.

Steg 3 – Lage knapp
Da er vi klar til å lage programmet vårt. Jeg sletter Sprite og legger inn en passende bakgrunn. Deretter lager vi en ny figur, formet som en knapp, men teksten «centimeter» som er den første knappen jeg velger å legge inn.

Foreløpig lager jeg ikke flere knapper, da vi kopierer knappen senere for å spare tid.

Steg 4 – Opprette variabler
Vi trenger noen variabler, siden vi skal vise de omgjorte enhetene i variablene. Vi oppretter følgende variabler til å begynne med:

  • centimeter
  • desimeter
  • millimeter
  • meter
  • kilometer

For å gjøre det litt mer spennende og eksotisk, oppretter vi også:

  • tommer
  • fot

Vi må huske å krysse av for at variablene skal vises.


Steg 5 – Spørre etter verdi
Da skal vi spørre brukeren etter en verdi, og lagre den i variabelen som passer. Det skal skje når knappen trykkes.

Steg 6 – gjøre om fra centimeter
Da skal vi gjøre om til andre enheter, og her gjelder det å huske reglene for omgjøring mellom enhetene. La oss begynne med de enkle og mest brukte.
– centimeter til millimeter –> 10 millimeter på en centimeter
– centimeter til desimeter –> 10 centimeter på en desimeter
– centimeter til meter –> 100 centimeter på en meter

La oss så teste programmet og se om det fungerer. Klikk på knappen og skriv inn en verdi. Kontroller at programmet viser fram rette verdier på rett sted.

Da er det tid for å gjøre om til de andre, og kanskje ikke mest brukte enhetene.
– centimeter til kilometer –> lettest å gå veien om meter, 1000 meter på 1 kilometer
– centimeter til tommer –> 1 tomme er 2,54 cm
– centimeter til fot –> lettest å gå veien om tommer, 12 tommer på en fot

Og hvorfor ikke hive på «yards», «miles»; nautiske mil osv.
– fot til yards –> 3 fot på en yard
– yards til miles –> 1760 yards på en mile
– meter til nautisk mil –> 1852 meter på en nautisk mil

Foreta nødvendige tester underveis for å se at koden virker.

Steg 7 – gjøre om fra millimeter
Da skal vi lage knapp nr 2, den som gjøre om fra millimeter til andre enheter. For å gjøre jobben enkel for oss selv, kopierer vi rett og slett den første knappen vi laget, og gjør nødvendige modifikasjoner på denne koden.

Vi endrer spørsmålet, og endrer variabelen som tar imot svaret. Deretter er det bare å endre nødvendig kode og omgjøring og teste ut.

Steg 8 – legge til andre omgjøringer
Da er det bare å gjøre den samme prosessen for de andre enhetene en ønsker å ha med omgjøring fra.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: