Microbit-skaperprosjekt med bevegelige deler

7.klasse har akkurat ferdigstilt et skaperprosjekt hvor de har bygget kjæledyr og husdyr som har både bevegelige deler og lys. Disse blir styrt av en microbit. I tillegg brukes en microbit til å fjernstyre disse lysene og servomotoren. Et artig prosjekt, der samarbeid og skapende arbeid har vært hovedfokus.

Oppgave gitt til elevene
Dere skal lage en installasjon som bygger på temaet husdyr/kjæledyr (her kan en selvsagt ha andre tema. Den andre gruppen har hobby som tema). Installasjonen skal inneholde en bakgrunn som passer til temaet og på denne skal det monteres en microbit som styrer en servomotor, som gir bevegelse til en figur eller gjenstand. I tillegg skal et eller flere lys monteres og kobles til.

Installasjonen skal styres av en annen microbit. Vi sender radiosignaler fra den ene microbiten til den andre, og bruker ulike input (sensor eller knapper) for å sende signaler. Her det lov til å være kreativ og tenke ut personlige løsninger. En kan for eksempel benytte koblinger og/eller mekanikk for å gjøre det mer spennende.

Oppgaven er en samarbeidsoppgave. 2 og 2 elever skal arbeide sammen. Om dere trenger å laserkutte eller 3D printe deler, skal dette avtales med lærer.

Utstyr som er tilgjengeli
– 2 eller flere microbit
– Krokodillekabler + overganger
– Servo-motor
– LED-lys
– Batteripakker
– Papp
– Fargestifter/tusj/maling
– Binders/splittbinders
– Teip
– Lim/limpistol
– Ispinner/spisepinner
– Saks/tapetkniv
– 3D printere
– Laserkutter

Kompetansemål naturfag:

 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Kompetansemål kunst og håndverk:

 • bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte
 • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

Kriterier

 • Dere skal lage en installasjon som inneholder minst en bevegelig del
 • De bevegelige delene skal styres av en eller flere servoer, som igjen kontrolleres av en microbit
 • Det skal være minst ett lys på installasjonen
 • De bevegelige delene og lysene skal kontrolleres ved hjelp av en annen microbit som sender radiosignaler til hverandre
 • Signalene kan aktiveres ved hjelp av sensorene eller knapper

Før de fikk begynne å arbeide med installasjonen, gikk de gjennom 3 deloppgaver, der hver deloppgave løste en del av den store oppgaven. En oppgave hvor de bruker servoen, en hvor de kobler opp lys og en hvor de sender signaler mellom to microbit.

Før vi begynner

Husk å koble microbit og nettleser sammen på https://makecode.microbit.org

Deloppgave 1 – Koble til og programmere servo

En servo er en liten motor, som kan kobles til microbit og programmeres slik vi ønsker dem. Til å koble servoene trenger vi en spesialkabel som har krokodilleklemme i den ene enden, og han-tilkobling i den andre. Denne trenger vi 3 stk av.

Om du mangler spesialkabler, kan du lage dem ved å følge denne oppskriften eller koble til via en XL bitbot.

Servoen har tre tilkoblingspunkter. Et for styring, et for strøm og et for jording. Det er viktig at vi kobler rett kabel til rett punkt.

 • Oransje kabel på servo skal kobles til P0 på microbiten
 • Røde kabel på servoen skal kobles til 3V (strøm)
 • Brun kabelen på servoen skal kobles til GND (jording).

Skille mellom 360 servoer og 180 servoer.

Det finnes flere ulike typer servoer, og det kan være litt vanskelig å finne ut hvilken type servo en har ved å lese på dem. Vanligvis står det Continuous servo på en 360 servo.

En 180 servo, går 180 grader. Setter vi koden til 180, vil den gå til maksvinkelen på den ene siden, 0 vil være maksvinkelen på andre siden, mens 90 er midt i mellom.

En 360 servo, går 360 grader, og kan gjøre flere runder. Koden kan bruke de samme verdiene, som vi gjorde i sted, men de gir et annet resultat.

For å starte setter vi verdien til 180. Verdien 0 vil få servoen til å gå den andre veien, mens verdien 90 stopper motoren.

Koble til servoen du har fått. Finn ut hvilken type servo det er, og prøv ut koden.

Test ut om hva som skjer om dere endrer verdiene.

Deloppgave 2 – Koble til LED-lys

De store LED-lysene som finnes i boksen, kan kobles til en microbit uten motstand. På LED – lys er det viktig å koble kablene til rett punkt. Det lange beinet skal kobles til P1 eller tilsvarende på microbit, mens det korte beinet kobles til jord (GND). Bruk kabler med krokodilleklemmer for å koble til.

De slås av og på ved hjelp av å enten sende signal eller ikke.

Prøv gjerne å koble til flere lys.

Klarer du å få dem til å blinke i sekvens?

Deloppgave 3 – Radio

Flere microbiter kan sende data til hverandre, motta dem og sende svar. Dette gjøres via radio, og når vi ønsker at to eller flere microbiter skal snakke sammen, må de settes i samme radiogruppe. Dette gjøres under oppstart.

Det er viktig at en ikke deler radiogruppe med de som microbitene som ikke skal snakkes sammen. Det kan derfor være lurt at læreren deler ut grupper. Når vi skal sende signal, kan vi for eksempel koble det til en knapp, en sensor eller bruke klokken.

Bruk 2 microbit. Den ene skal sende signal til den andre. Programmer microbit 1 (sender) til å sende ulike signal på de forskjellige knappekombinasjonene (A, B, A+B). F.eks kan vi si at når vi trykker på knapp A, skal vi sende smil til mottakeren.

Mottakeren tar imot en tekst, og viser smilefjes på skjermen når den mottar signalet.

Dette fungerer selvfølgelig om vi skulle ønske å få en servomotor til å vinke. Vi sender teksten «Vinke» fra den ene microbiten.

Microbiten som er mottaker, venter til den får et radiosignal og tester på koden den mottar. Mottar den tekst fra avsender, må vi teste på tekst. Mottar den tall, må vi teste på tall.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: