Datalogging på 4 ulike måter med micro:bit

Har hatt noen kurs med fokus på bruk av microbit i naturfag og dette innlegget er egentlig en oppsummering av 4 ulike måter å drive med datalogging med microbit. Senere skal jeg komme med en serie undervisningsopplegg i naturfag hvor en bruker datalogging.

1. Logge og vise på microbit
Dette er den enkleste varianten, som i enkelte prosjekter vil være mer enn nok. Dataene hentes inn fra enten interne eller eksterne sensorer koblet til micro:biten. Resultatene vises på skjermen.

Typiske logginger kan være temperatur, lysstyrke, retning og lyd.

2. Logge og vise via MakeCode
Om en bruker MakeCode har en muligheten til å gjennomføre datalogging fra micro:biten direkte i nettleseren via et system som kalles WebUSB eller i MakeCode-appen. Dette krever at micro:bit og MakeCode blir parret og at micro:biten er koblet til med USB kabel. Se dette innlegget for mer informasjon om WebUSB


I dette eksempelet henter jeg ut temperaturen hvert annet sekund. Jeg bruker kodeblokken «serieport skriv verdi» for å sende dataene via USB koblingen. Ved å velge «Vis konsoll» kommer jeg inn i loggverktøyet som finnes i MakeCode.

Her får du både en grafisk framstilling og en liste over de av de registrerte verdiene. I tillegg har en muligheten til å laste ned dataene som csv-fil for videre behandling i f.eks Excel.

Det er også mulig å simulere data, om en ikke har en micro:bit eller vil demonstrere funksjonen. Da velger en «Vis konsoll Simulator» i stedet. Da kan en selv simulere endringene i data.

NB! Bruker en MakeCode appen for Windows 10 opplever jeg at den kobler til micro:biten automatisk, men om en bruker nettleseren må en velge å koble til micro:biten. Dette gjøres fra de tre prikkene ved lagringskappen.

3. Logge og sende
Med tilgang på flere micro:bit kan en velge å koble disse sammen ved å bruke radio-funksjonaliteten som finnes i micro:biten. Da kan en bruke sensorene i en micro:bit til å registrere og sende data til en annen micro:bit som enten viser dataene på displayet eller bruker logg-funksjonen i MakeCode. Dette kan være nyttig dersom en skal registrere data over tid eller registrere data et annet sted enn i nærheten av datamaskinen. Det kan f.eks være temperatur flere steder i og rundt et rom, akselerasjon eller bevegelse av en robot.

Utfordringen er at en må programmere minst to micro:bit, bruke samme radiogruppe og lage struktur på kommandoen en ønsker å sende. I eksempelet over sender en micro:bit en kommando ut til andre microbit i samme gruppe. De reagerer på kommandoen, foretar en måling og sender dataene tilbake til micro:biten som sendte forespørselen. Den viser så dataene i displayet.

Disse dataene kan selvfølgelig også vises i logg-verktøyet i MakeCode.

4. Logge og lagre på microbit
Noen ganger er det mest fornuftig å lagre logg-data på micro:biten som foretar målingen. Det kan være at det er mange målinger som skal foretas i løpet av kort tid, eller at micro:biten som skal foreta målingen ikke kan sende eller vise dataene fordi avstanden er for stor. Et eksempel på dette kan være å sende en micro:bit avgårde med en flaskerakett for å måle akselerasjon og g-krefter.

Loggingen kan gjøres på to forskjellige måter. Den ene er å lagre det i en tabell, det andre å lagre det i en fil.

Lagre i tabell
En enkel måte å lagre data for å hente det ut senere, er å velge å lagre informasjonen i en tabell som legges i filsystemet på micro:biten. Deretter kan det hentes ut ved hjelp av en terminal app som aksesserer filsystemet på micro:biten og henter ut informasjonen.

Ved oppstart settes koblingen til serieporten, og variabelen log settes til null. Da vil ikke loggingen starte med en gang. Når knapp A trykkes opprettes tabellen og variabelen log settes til en, og loggingen vil starte. Loggingen er lagt under gjenta for alltid – løkken. Der legges en loggverdi inn i tabellen for hvert andre sekund.

Når en er fornøyd med loggingen, eller tabellen er full (499 linjer), avsluttes loggingen. Da ligger dataene på micro:biten, og for å hente dem ut må vi bruke en terminal klient (f.eks Putty eller Tera Term).

  1. Start opp terminalklienten.
  2. Opprett en ny seriell-kobling til micro:bit (hos meg dukket den opp som COM14, men dette vil variere. Se etter kobling merket med USB)
  3. Konfigurerer koblingen. Øk hastigheten til 115 200
  4. Klikk A+B for å overføre verdiene fra micro:bit til terminalklienten

Dataene kan overføres til f eks til Excel ved å merke alle forekomster og kopiere.

Lagre i fil
Tidligere kunne en lagre data i en fil på micro:biten i PXT ved å bruke en utvidelse til micro:bit som heter «file system». Denne fungerer ikke lenger, så om en ønsker å lagre i fil, må en bruke micropython.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: