Undervisningsopplegg Scratch – renteberegning

Dette undervisningsopplegget handler om lage et verktøy i Scratch for beregning av renter og verdiøkningen på et innskudd i løpet av en periode. Programmet skal utvikles fra å regne ut rentene fra et enkelt år til å regne ut rentene og utviklingen over flere år.

Kompetansemål matematikk 10.klasse
– utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner
– utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering

Kompetansemål matematikk 7.klasse
– bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett
– representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene

Krav til programmet
Programmet skal spørre etter innskuddet og rentesatsen, for deretter regne ut renten og hvor mye innskuddet er på etterpå. Senere skal programmet utvides til å regne ut renten og innskuddet for en periode over flere år.

Steg 1 – Pseudokode
Når vi skal løse slike oppgaver med elevene er det en god ide å «skrible» på tavlen sammen med dem for å skape en forståelse av hva som skal gjøres. Pseudokoding gjør det lettere å få en oversikt over hva som skjer med et og et tall og hvordan vi enklest kan løse utfordringene. Samtidig gir det en rask oversikt over hvilke variabler vi trenger, samt hvilke regneoperasjoner vi møter på.

Steg 2 – Spørre etter informasjon
Programmet skal spørre etter innskuddet og plasseres i en variabel. Deretter skal den spørre etter renten og plassere i en variabel.

Steg 3 – Beregne renten og finne ut det nye innskuddet
Vi foretar en enkel beregning og finner ut hvor mye gevinsten er, og plasserer i en variabel.

Steg 4 – presentere resultatet for brukeren
Vi presenterer resultatet for brukeren. Både gevinsten og hvor mye det nye innskuddet er.

En variant av den enkle renteberegneren finner du her: https://scratch.mit.edu/projects/478612440

Steg 5 – Utvide programmet
Programmet skal utvides til å foreta beregninger over flere år. Disse skal plasseres i en liste og presenteres til brukeren. Utvid programmet til å spørre etter hvor mange år en skal beregne rentene for.

Steg 6 – Lage en løkke
Vi legger inn en løkke som skal kjøres like mange ganger som antall år det skal beregnes renter for. Det er viktig å huske at en må endre innskuddet for hvert år, slik at renten blir rett.

Steg 7 – Legge i lister
Resultatene må presenteres til brukerne, og en fin måte å presentere på en serie resultater er en liste, eller i dette tilfellet to lister. En som viser renten for hvert år, og en som viser innskuddet etter renteberegningen.

Husk at en må slette listene før en starter hele programmet, slik at de er tomme når en begynner.

Et ferdig program finnes på https://scratch.mit.edu/projects/478628106

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: