Undervisningsopplegg – prosentregning i Scratch

Dette undervisningsopplegget handler om å lage en enkel kalkulator i Scratch som regner ut hvor stort avslaget er og hva den nye prisen er.

Kompetansemål matematikk etter 7.klasse:
– utvikle og bruke hensiktsmessige strategier i regning med brøk, desimaltall og prosent og forklare tenkemåtene sine
– representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene

Krav til programmet:
Programmet skal spørre etter en pris og etter et prosentvis avslag. Deretter skal den regne ut avslaget i kroner og presentere den nye prisen. Den andre delen av programmet skal spørre etter pris og avslaget i kroner og beregne prosenten.

Steg 1 – Pseudokode
Når vi skal løse slike oppgaver med elevene er det en god ide å «skrible» på tavlen sammen med dem for å skape en forståelse av hva som skal gjøres. Pseudokoding gjør det lettere å få en oversikt over hva som skjer med et og et tall og hvordan vi enklest kan løse utfordringene. Samtidig gir det en rask oversikt over hvilke variabler vi trenger, samt hvilke regneoperasjoner vi møter på.

Steg 2 – Spørre etter tall
Programmet skal spørre etter prisen før avslaget. Denne lagres i en variabel. Deretter skal den spørre etter avslaget i prosent, og lagre det i en annen variabel.

Steg 3 – beregne avslaget
Siden dette er en relativt enkel kalkulator, skal det ikke så mye på plass før vi begynner å regne. Vi skal nå regne ut avslaget og presentere hvor mye avslaget blir. Det finnes ulike varianter å beregne avslaget, men her har jeg brukt formelen: pris * prosent / 100


Steg 4 – presentere ny pris
Siste del av oppgaven er å presentere den nye prisen.

Steg 5 – test av programmet
Da er det på tide å teste programmet, og sjekke at det fungerer som det skal. Finn en passende måte å starte programmet på.

Steg 6 – utvide programmet
I dette steget skal vi utvide programmet til å gjøre prosessen andre veien, nemlig finne prosentdelen. Dette blir et eget program, som må startes på en annen måte. Kanskje må det lages to ulike knapper som starter hvert sitt program?

Det nye programmet skal spørre etter prisen og avslaget, og lagre dette i variablene.

Deretter skal programmet beregne prosentsatsen. Det er bare å snu formelen vi brukte i sted for å beregne dette for tilslutt å presentere prosenten.

Steg 7 – utfordring
En grei utfordring til elever som trenger utfordringer eller mer arbeid er å lage nye funksjoner til programmet, som f.eks:
– oppgi opprinnelig pris og ny pris og la programmet beregne prosentsatsen
– oppgi ny pris og prosentsats og la programmet beregne opprinnelig pris

Eksempel på program finnes på:
https://scratch.mit.edu/projects/478623037

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: