micro:bit og datalogging

Har fått en del spørsmål om micro:bit og datalogging, og fant ut at det enkleste kanskje var å samle svarene på spørsmålene i et blogginnlegg.

Micro:bit har flere sensorer bygget inn i selve enheten. Blant dem er kanskje temperatur og lyssensoren de mest kjente. Disse sensorene er enkle å ta i bruk, og dataene kan enkelt brukes til videre prosjekter.

Temperatursensoren
Blant de første forsendelsene med micro:bit var det en del som hadde feil og vi fikk registrert ekstreme verdier. Siden har dette blitt løst, og dagens micro:bit gir fra seg en ganske så fornuftig verdi. Blokken for å hente ut temperaturen finner du under «Inndata», og du kan lage et enkelt program som leser temperaturen og viser den i LED-displayet.

Det kan være nyttig å sette en pause mellom avlesningene, slik at du kan se endringer. Hvorfor ikke utvide prosjektet med å starte en vifte som kjøler ned micro:bit om temperaturen overstiger en viss temperatur?

Lyssensoren
Denne ligger i nærheten av LED-lysene og registrerer lysstyrken på dette området. Legger du hånden over, vil mindre lys bli registrert. Verdien som vises er et tall mellom 0 og 255, der 0 er helt mørkt og 255 er veldig lyst. Blokken for å hente ut temperaturen finner du under «Inndata», og du kan lage et ganske så likt program som for temperatursensoren som viser lysstyrken i LED-displayet.

Hvorfor ikke utvide prosjektet til å tenne eksterne LED-lys etterhvert som det blir mørkt?

Om du ønsker å ha en micro:bit stående et helt døgn og måle temperatur og/eller lysstyrke, kan en bruke variabler for å oppbevare minimums og maksimumsverdier og teste nye verdier mot disse.

Kompass
Under «Inndata» finner du også sensordata for kompass. For å bruke kompass, må en initiere kompasset før koden kjøres. Ved å «tilte» micro:bit i en sirkel vil den kalibreres slik at magnetometeret fungerer og angir retningen i form av grader.

Blokken kalibrer kompass er egentlig unødvendig, da spørsmål om kalibrering kommer uansett.

Utvid prosjektet med å lage en retningsviser av en 360 servo-motor.

Akselerometer
Den siste sensoren under «Inndata» er akselerometer. Akselerometeret registrerer kraften i bevegelsen i tre ulike retninger, x, y og z. x måler akselerasjonen i retningen høyre og venstre, y i retningen fram og tilbake, mens z måler i retningen opp og ned. I tillegg kan en hente ut styrken, som er totalakselerasjonen i de tre retningene. Målingene foretas i milli-g, som er det samme som 1/1000 g.

Det er mange kule eksperimenter innen datalogging en kan utføre med tanke på akselerasjon. Det aller enkleste er f.eks. skrittelleren som registrerer hvor mange ganger en micro:bit ristes. Elevene mine fant ut at den var langt fra presis nok, og noen av dem begynte å kikke på akselerometeret og prøvde å finne en grenseverdi som kunne stemme overens med et skritt.

Et annet eksempel kan være å måle kreftene når en micro:bit kastes opp i luften. En enkel logging kan være å finne max-verdien underveis, og vise den til slutt. Kanskje ikke alltid nøyaktig, men gir likevel en pekepinn.

Eller en kan gjøre det langt mer spektakulert og avansert og lage en flaskerakett med innebygd micro:bit, og måle akselerasjonene i oppskytingen.

Denne varianten lager en fil med loggdata på micro:biten som en må ha egne verktøy for å hente ut.

Logge til en annen micro:bit
Har en flere micro:bit tilgjengelig, er det en mulighet å sende avgårde loggdata fra micro:biten som logger til en annen micro:bit som viser fram dataene. Dette gjøres ved å bruke radio-senderen, og sette micro:bitene i samme radio-gruppe.

I eksempelet under settes begge micro:bitene i gruppe 1. Når du trykker på A-knappen på micro:bit 1, sendes melding til micro:bit 2 om at den skal foreta en måling, og sende til micro:bit 1. Den mottar verdien og viser i displayet.

Elegant og nokså enkelt.

MakeCode-appen
Om en bruker MakeCode appen på Windows 10, har en muligheten til å simulere datalogging direkte logging i appen. I tillegg har en mulighet til å hente ut data direkte fra micro:bit, om en er koblet til via USB kabel.

I eksempelet under henter jeg ut temperaturen hvert 6. sekund og sender via serieport til loggeren. Om jeg ikke har en micro:bit tilgjengelig kan jeg simulere testen.

Om en har koblet til micro:bit og henter data fra denne, dukker det opp et nytt valg, «Device», som gir muligheten til se live data fra micro:biten.

Og selvfølgelig er det mulig å kombinere logging via radio og MakeCode appen. Kult ikke sant!!

Kommer tilbake med eget blogginnlegg om micro:bit, datalogging og iPad.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: