Oppsummering av Temple Run skriveprosjekt

templerun1Templerun-prosjektet ved Grinde skule er nå ferdig, og jeg har brukt noen timer på å oppsummere prosjektet. Alle elevene er ferdige med tekstene sine, og jeg har lest gjennom ganske mange av dem. Det har tatt litt lenger tid enn først planlagt, men noen tekniske problemer og noen kjekke aktiviteter utenfor klasserommet må ta skylden for dette.

Så hva sitter vi igjen med etter et slikt prosjekt? Jeg har gjennomført en relativt omfattende oppsummering, basert på intervjuer av elever og lærere, gjennomgang av noen av tekstene og observasjoner i klasserommet, både for å se om vi har oppnådd noe og for å forbedre undervisningsopplegget.

De to lærerne som var involvert sier de har kost seg gjennom prosjektet, og gjennom samtaler har de gitt meg tilbakemeldinger på prosjektet og ideer på forbedringer. IKT ferdighetene til både elever og lærere ble holdt på et slikt nivå at det ikke krever mye opplæring.

Et av målene med prosjektet var å skape engasjement og skriveglede. Dette føler vi at vi har klart. Det å trekke inn spill som inspirasjon har gjort at vi har tatt mange av elevenes verden inn i skolen; av en elev omtalt som belønning i forkant. Spillet er enkelt og vanedannende, men de klare rammene med kun 5 minutters spilling i forkant av hver «brainstorming» har fungert.

«Eg tror ikkje eg kan vere med! Eg har spilleforbud denne uken» – elev 4.klasse

Elevene har skrevet noe som må kunne omtales som lange tekster når vi tenker på elevenes alder og erfaring med skriving. Det å lage tankekart i forkant, bygget opp av forhåndsdefinerte spørsmål, gjorde at skriveprosessen gikk lettere. Tankekartene ble laget på papir, for at man skal ha dem lett tilgjengelig, men det er ingenting i veien for å lage dem digitalt. De skrev tekstene på data, og dermed var det lett for elevene å rette teksten etter at de hadde hatt veiledning eller at de hadde oppdaget at de hadde glemt elementer fra tankekartet. Tankekartet har også gjort det enkelt å få elevene til å skrive mer. Elevene jobbet akkurat slik forfattere ville jobbet, noe de var stolte av.

I forkant av skriveprosessen laget lærerne et kriterieark for skrivingen. Elever i denne alderen har en tendens til å skrive raskt og ukritisk. Et slikt kriterieark kan være med å sette fokus på alt fra skriftstørrelse og overskrift til stor bokstav og punktum. Rettskriving er et tema vi har diskutert mye. Mange elever har lite fokus på rettskrivingen, og bryr seg lite om halvparten av ordene har rød understreking. Lærerne falt ned på å variere kravene internt i klassen etter evne for å ikke drepe skrivegleden.

For skriveglede har vi skapt. Alle elevene har skapt en lengre tekst. Kvaliteten er varierende. Noen har god struktur og sammenheng, mens andre er mer ustrukturerte og springende. Lærerne har som veiledere greid å unngå beskrivelser av spillet og skapt mange spennende og varierte tekster.

Lærerne har koblet inn kunst og håndverk i prosjektet, og latt elevene lage flotte framsider og illustrasjoner til fortellingene. En del av veiledningen ble da å sørge for at illustrasjonene og historiene hørte sammen.

Jeg har også intervjuet noen elever for å få en direkte tilbakemelding fra dem. I ettertid ble jeg imponert over hvor reflektert enkelte elever kan være når en samtaler om skolearbeid. Elevene var enige om at det var gøy å spille på skolen. Det var de liksom ikke vant med. Det ga dem inspirasjon, og det ble lett å lage tankekartene. Kreativiteten blomstret, og tankekartene, som ble produsert i par, ble informative og meget forskjellige. Tankekartene gjorde at det ble lett og skrive. Det var lett å gå tilbake i tankekartet for å finne informasjon og inspirasjon når en produserte innhold.

Skriveprosjektet har klart å skape motivasjon blant elevene og de fikk lett tilgjengelig inspirasjon. De føler selv de har gjort noe nytt og annerledes, og synes det er kult at de har fått gjøre noe sånt i skolen.

Eksempler på elevtejster: templerun1               templerun3                   templerun2

Hva har så elevene lært? Lærerne hadde fokus på struktur(innledning, hoveddel, avslutning) i fortellingen, noe de mener spillet og tankekart gjorde lett å få til. De har lært å bruke tankekart for å lage struktur, noe de vil få nytte av senere. Bevisstgjøring på tekstelementer som naturlig skriftstørrelse, avsnitt og rettskriving ble bedret gjennom skriveprosessen.

Jeg har også kommet fram til en del mindre endringer jeg vil gjøre i forbindelse med undervisningsopplegget. Blant annet vil jeg i forbindelse med selve skriveprosessen anbefale å legge inn elementer fra prosessorientert skriving. La elevene få lese deler av andre elevers tekster og gi tilbakemelding på dem. La de vurderes ut fra kriteriene som er lagt til grunn for skrivingen, men også ut fra språk å innhold. Kanskje kan en la elevene legge f.eks innledningen inn i et diskusjonsforum i et LMS, og la de andre elevene lese dette og komme med direkte tilbakemeldinger der. Eller en kan presentere enkelte innledninger i fellesskap og skape en læringssamtale som skal munne ut i at teksten forbedres.

Kriterieark og tverrfaglighet med kunst og håndverk har jeg allerede nevnt. I tillegg har jeg undersøkt litt om det finnes andre spill som kan brukes istedenfor.

 

En kommentar om “Oppsummering av Temple Run skriveprosjekt

Legg til din

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: