Lego EV3 Mindstorms i Makecode

Makecode fra Microsoft utvides stadig med nye muligheter. Den er kanskje mest brukt for blokkkoding eller javascript koding av micro:bit og Minecraft. Denne uken dukket også muligheten for å kode Lego EV3 Mindstorm gjennom Makecode systemet! Riktignok en Beta med den gir en god pekepinn på hva den er istand til.

I «lobbyen» får en muligheten til å se tidligere programmer en har laget, gode tutorials og noen av de undervisningsoppleggene vi er vant til å finne i den tradisjonelle LabView programvaren vi er vant til å kode Lego Mindstorms EV3 fra. Det er ikke lagt opp til pålogging eller skylagring, så lagringen er knyttet til nettleseren du bruker eller at du lagrer en kopi av filen et personlig sted.

EV3Manager

Før en kommer igang med kodingen, må en se til at firmwaren på EV3 er oppdatert til siste versjon, minst V1.10E. Du kan oppdatere firmware via LabView programvaren eller fra det nye verktøyet EV3 Manager , en online variant av manageren vi finner i LabView verktøyet. For at denne skal fungere, må en installere drivere og en service. Dette får en beskjed om første gang en kommer inn på siden.

ev3managerHer kan en se hvordan motorene og sensorene er koblet, og en kan også se sensordata.

Simulator

ev3simuleringTilbake i programmeringsverktøyet til EV3 på Makecode, kjenner en igjen ideen fra verktøyet for microbit. Vi har blant annet en et simuleringsområde til venstre, der vi kan simulere koden.

Dette er til stor nytte når en ønsker å teste ut kode knyttet til sensorer, løkker og vilkår og kanskje noe av det beste med dette verktøyet.

Sensorene kan en variere input på. F.eks så kan en justere avstanden på ultralydsensoren og refleksen på lyssensoren.

Vær obs på at denne EV3 ikke nødvendigvis har motorer og sensorer koblet til samme port som den egentlige EV3. Den viser kun motorer og sensorer slik de er i koden. Så er det kodet med feile porter, vil det fungere i simulatoren, men ikke på roboten.

 

ev3kodeblokker

Kodeblokker

Kodeblokkene er organisert i logiske grupper som sensorer, motorer, løkker, logikk osv. I tillegg er det mulighet for å lage egne blokker, arrays, tekst og ulike kontroller.

Noen blokker har flere varianter, f.eks så er de store motorene delt opp i kjøring, svinging og enkel bruk. Derfor må en være litt mer observant hva en velger til en er vant med det.

Alle sensorer som leveres med EV3 er tilgjengelig, men andre sensorer som temperatur og lyd, er ikke en del av pakken. Blokkene er veldig like de vi allerede kjenner fra Makecode.

Arbeidsområde

Arbeidsområdet er helt lit det vi kjenner fra micro:bit og Minecraft. Det er oversiktlig og enkelt å  arbeide med. Drag-and-drop fra blokksamlingene, slett ved å dra tilbake. Zoom inn og ut . Kjent og enkelt.

I mine øyne får en litt flere muligheter når en arbeider i Makecode contra LabView. En kan ha flere triggere og programmer i et enkelt prosjekt. De kan ligge som ulike grupperinger på siden, og ikke i en lang, lang linje som i LabView. «Forever» og «on-start» som alle nye prosjekter åpner med, er bare to mulige startpunkt. En kan også starte programmet med å trykke på kontrollpanelet, trykk-knapper eller utløse en sensor.

ev3koder

Det krever litt tankearbeid dersom en tenker LabView programmering i Makecode. Ting fungerer på en ganske annen måte, og  koden må struktureres litt annerledes. Derimot ble det mye lettere da jeg sluttet og tenke LabView og begynte å tenke logisk og slik jeg burde tenkt fra starten av. Spesielt gjaldt dette bruken av variabler og løkker.

JavaScript

I tillegg kan en også kode EV3en direkte i JavaScript gjennom Makecode. Vi som har brukt Makecode er klart over muligheten til å gå mellom de to ulike modusene. En kan kode i JavaScript, eller konvertere blokkene til JavaScript ved å endre modus.

ev3javascript

Overføring til Ev3

Når en ønsker å teste koden på EV3, må koden lastes ned lokalt, og deretter kopieres over på EV3, som nå skal opptre som en egen disk på maskinen (akkurat som med micro:bit). NB! EV3 må kobles til PC med kabel!! Programmet starter med en gang det er ferdig kopiert over, men kan selvfølgelig startes manuelt ved senere behov.

Foreløpige tanker

En foreløpig dom: Veldig mye positivt, og overraskende mye som fungerer. Det er tross alt en Beta! Gode navn på blokkene og logisk hvordan en bruker dem. Likte spesielt muligheten til å teste koden med sensorer.

Skal jeg henge meg opp i noe negativt, må det være at jeg dessverre må bruke kabelen for å snakke med roboten og overføre koden. Har brukt Bluetooth mot EV3 i mange år, og blitt veldig bekvem med at dette faktisk fungerer. Så akkurat dette håper jeg blir fiksa!!

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: