Nye EV3 classroom er klar

Nye EV3 classroom er endelig sluppet, nesten 1/2 år etter forespeilt slippdato. Den er foreløpig kun klar for Windows 10 og Mac. Versjonen for for iOS og Chromebook er ikke klar enda, og ryktene sier at den ikke er klar før i november. For nedlasting gå til https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software

Hva er så nytt i forhold til den gamle programvare for EV3?

Oppstart
Fra hjemsiden som kommer fram ved oppstart, får en tilgang til 3 start prosjekter som gir brukeren en rask innføring i hvordan en EV3 fungerer.

Enkle steg for steg forklaringer gjennom en veiviser, veiledning der koden som skal brukes dukker opp ettersom en kommer inn i oppgaven.

Enkelt og selvgående. Prosjekt 1 tar for seg EV3 huben, prosjekt 2 de ulike motorene og sensorene, mens prosjekt 3 tar for seg en standard kjørebase.

Scratch-blokker
Som for Lego Spike har man valgt å benytte å Scratch-blokker. Dette ser ut til å bli standarden for Lego framover. I Classroom erstattes ikonene som ble brukt i det originale Labview-programmet, med blokker. Og for elever som er vant til Scratch-blokker og Scratch grensesnittet er det stor gjenkjennelsesfaktor og overføringsverdi. Blokkene er sortert i kategorier som er likt det vi finner i både Scratch og Spike.

Legg merke til at en både kan kontrollere enkelt motorer eller robotens samlede bevegelse. På denne måten kan en unngå problemet som oppstår om en skal kjøre en robot rett fram, og bare kan bruke en og en motorblokk, en ørliten forsinkelse på en av motorene som vil føre til skjevhet.

Løkker og vilkår blir enklere enn i den gamle Labview varianten, og jeg vil også tro at den raskere klarer å benytte både operatorer og variabler der blir behov.

Sensorene ligger lett tilgjengelig i egen kategori, og en kan lett se de ulike sensorenes spesielle egenskaper.

Emner
Det finnes tre emner i EV3 Classroom; Teknisk Laboratorium, Robottrener og Space Challenge. Disse emnene inneholder flere leksjoner som kan brukes i undervisningen.

Robottrener inneholder 6 leksjoner som tar for seg bruk av roboten med tanke på å lære å bevege og svinge roboten, holde seg unna hindringer og objekter en skulle møte på, gripe og slippe en kloss, gjenkjenne farger og følge en linje. Mye av det som trengs i en First Lego League konkurranse.

I tillegg er det to leksjoner som bruker dette; en om geometri og vinkler, og en om fabrikkroboter.

Leksjonene er ganske selvgående, og det finnes i tillegg materiell for læreren.

Teknisk laboratorium inneholder 6 leksjoner som inspirerer til fysikk og ingeniørarbeid. Leksjonene passer kanskje best på ungdomsskolen, og da gjerne i naturfag eller valgfagene Teknologi og design og Ideer og praktisk forskning.

Også her finnes gode ressurser for læreren. Oppdragene er ganske selvgående med steg for steg instruksjoner for elevene. Byggetegninger er lett tilgjengelig og kodeblokker som hører til prosjektet blir presentert underveis.

Space challenge er et frittstående oppdrag som ligner på de oppdrag som gis i forbindelse med First Lego League. For å bruke disse leksjonene må en ha tilgang på et Space Challenge – sett med matte.

I disse oppdragene må elevene bygge tilleggsutstyr til roboten selv som kan løse oppdraget. I tillegg må elevene programmere roboten på egenhånd. Her får en virkelig brukt det en har trent på i Robottrener programmet.

Oppsummering
Vi har ventet lenge på denne oppdateringen, og jeg tror den kommer til å bli vel mottatt av brukerne. For mitt vedkommende betyr det mye at det er stor likhet mellom programvaren for Lego Spike og Lego EV3. Det Scratch-baserte grensesnittet gir stor overføringsverdi for de som har kommet i gang med Scratch, og gjør det lettere å komme i gang.

De bortimot selvgående læringsstiene, vil gjøre det lettere for lærere å ta verktøyet i bruk. Dog er det viktig at ikke læreren gir slipp på sin rolle som pedagog i klasserommet.

For FLL ser jeg en stor verdi i overføringsverdien fra Scratch. Den tydelige strukturen i Scratch kontra LabView, spesielt med tanke på løkker, vilkår, variabler og operatorer, gjør det lettere å komme i gang og lettere og holde kontroll. Den tydelige oversikten over sensorer er også velkommen.

I løpet av kort tid vil jeg oppdatere kursrekken min for EV3 på https://espenec.wordpress.com/ev3

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: