Lego Spike – Nye utvidelser

Med versjon 1.2.1 som kom før sommeren fikk en muligheten til å programmere Lego Spike i Python (det kan du lese mer om her https://espenec.wordpress.com/2020/06/06/lego-spike-og-python/ )

Med oppdatering til Lego Spike versjon 1.3.0 dukket det opp en del ny funksjonalitet. Noe av denne funksjonaliteten er tenkt brukt i en del nye undervisningopplegg, som foreløpig bare er tilgjengelig på engelsk, mens andre funksjoner gir muligheten til større kontroll av f.eks motorer.

Utvidelsene er, i god Scratch-ånd, tilgjengelig ned i venstre hjørne, under blokk-kategoriene. De er tilgjengelige for alle plattformer (testet på iOS, Windows og Android).

En får tilgang til 7 utvidelser, 1 av dem i Beta. Hver utvidelse gir tilgang til en ny kategori, hver med sin samling av blokker.

Utvidelsen Vær har vært tilgjengelig siden starten, og blir brukt i flere leksjoner i emnet Life Hacks. Blokkene kan gi deg tilgang til været på ulike lokasjoner, og data som temperatur, nedbør og luftrykk er tilgjengelig.

Utvidelsen Flere motorer gir muligheten til mer nøyaktig styring av motorene på en enklere måte. Noen av blokkene slår sammen flere blokker til en, mens andre er nye og gir økt kontroll. Dette er spesielt nyttig med tanke på First Lego League.

Utvidelsen Mer bevegelse fungerer på samme måte som flere motorer, og gir bedre kontroll av robotens bevegelse. Den slår sammen flere blokker i en, ved å øke antall attributter, og den benytter sensorer for å gjøre bevegelsen så nøyaktig som mulig.

Den nye utvidelsen Flere sensorer gir muligheten til å hente ut data flere sensorer enn i standardkategorien. En kan blant annet hente ut akselerasjonen i tre ulike dimensjoner (x, y, Z), vinkelhastighet, retning og ulike håndbevegelser. Disse sensorene brukes i de nye undervisningsoppleggene.

Utvidelsen Musikk gir muligheten til å spille av musikk med Lego Spike. Dette er ikke en ny utvidelse. Den har vært tilgjengelig fra starten av, og har blitt brukt i blant annet undervisningsopplegget Breakdance.

Den nye utvidelsen Linjegraf gir muligheten til å lage grafiske framstillinger av data som sensorene registrerer. En kan hente ut dataene i et lite vindu på skjermen, eller i et stort vindu. Linjegrafblokkene vil bli brukt i de nye undervisningsoppleggene.

Sensordataene kan hentes inn på to ulike måter. En kan se dem live, kun dersom en setter enheten i «Streaming-mode»(Strømmemodus). Dette gjøres ved å velge enheten nede i høyre gjøre, og endre modus til «Strømming». Da overføres data via bluetooth mens programmet kjøres.

Dersom en ikke-kjører i strømmemodus, vil dataene bli overført etter at programmet er ferdig. Forskjellen skal være at den i strømmemodus sender over færre data enn i tilkoblet modus.

Det skal også kunne eksporteres fra enheten, men dette ser ikke ut til å være implementert enda. (Ingenting skjer når jeg trykker på «Eksporter»)

Den siste utvidelsen, Skjerm er i Beta – versjon enda, og den fungerer også kun i Streaming-mode (Strømming). Den kan vise tekst og bilder i et eget vindu i programmet.

Som sagt er noen av utvidelsene kjente for noen og brukt i eksisterende opplegg. De nye utvidelsene, Flere sensorer, Linjegraf og Skjerm, er tenkt brukt i nye undervisningsopplegg kalt Training Hackers som foreløpig kun er tilgjengelig på engelsk (kommer på norsk i løpet av høsten).

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: